Logo: SFRC-Consortium, link to front pageLogo: SFRC-Consortium, link to front page
SFRC-Consortium
 Netgroup Netgroup   Print Print  Search Search
You are here: SFRC-Consortium > Closing Conference

Closing Conference

Dette dokument ligger i vores arkiv. Bemærk venligst, at dokumentet kan indholde informationer, der ikke længere er aktuelle.

08.30 – 09.00 Morgenkaffe og rundstykker

09.00 – 09.15 Introduktion
Velkommen til alle. Introduktion til dagens program. Kort om projektet – hovedformål, partnerkreds, arbejdsopdeling m.m. v. Lars Gredsted, MT Højgaard og Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut.

DownloadSFRC_Introduktion_Lars Nyholm Thrane (594 KB)

09.15 – 10.30 Visioner og udfordringer for anvendelse af ny teknologi i den danske byggebranche
Hør repræsentanter for bygherrer, arkitekter og lovgivende myndighed præsentere deres holdninger og synspunkter til implementering af ny teknologi i den danske byggebranche. Hvad skal der til for at implementere ny teknologi? Hvor er de store udfordringer? Hvordan implementeres ny teknologi hurtigere og nemmere? Hvad er driverne?

09.15 – 09.45 Hvad gør Vejdirektoratet i forhold til ny teknologi og innovation v. Jens Jørgen Holmboe, Vejdirektoratet
09.45 – 10.15 Ny teknologi i en konservativ branche v. Jan Søndergaard, Arkitektskolen København
10.15 – 10.30 Innovation og ny teknologi i dansk og europæisk byggelovgivning – barrierer og muligheder v. Jens Gorm Rasmussen, Dansk Standard

DownloadSFRC_Ny teknologi og innovation i vejdirektoratet_Jens Joergen Holmboe (971 KB)

DownloadSFRC_Ny teknologi i en konservativ branche_Jan Soendergaard (15 MB)

DownloadSFRC_Innovation og ny teknologi_Jens Gorm Rasmussen (176 KB)

10.30 – 10.45 Kaffepause

10.45 – 12.30 Stålfiberbeton i betonkonstruktioner
Hør om perspektiverne for anvendelse af stålfiberbeton herunder om potentialet og udfordringerne ved at anvende stålfiberarmeret SCC, hvor fiberorientering spiller en stor rolle. Herefter indlæg fra byggeriets aktører med deres synspunkter og holdninger til, hvordan vi sikrer, at stålfiberbeton, både som traditionel beton og SCC, bliver taget i anvendelse. Hvilke muligheder og udfordringer er der i forbindelse med udbudsformer, kontraktformer og ansvarsfordeling? 

10.50 – 11.10 Traditionel armering kontra kombinationsløsninger – statik og holdbarhed v. Henrik Stang, DTU Byg

11.10 – 12.30 Hvordan får vi stålfiberbeton i danske bygværker? v.
Barbara Boesen MacAulay, Vejdirektoratet
Bo Tvede-Jensen, COWI
Lars Gredsted, MT Højgaard
Lars Reimer, CRH Concrete
Ib Jensen, Unicon
Peter Mjørnell, Bekaert
Bendt Aarup, Hi-Con

DownloadSFRC_Stålfiberbeton i danske bygværker_Barbara B MacAulay (517 KB)

DownloadSFRC_Stålfiberbeton i danske bygværker_Bo Tvede-Jensen (845 KB)

DownloadSFRC_Stålfiberbeton i danske bygværker_Lars Gredsted (515 KB)

DownloadSFRC_Stålfiberbeton i danske bygværker_Lars Reimer (601 KB)

DownloadSFRC_Stålfiberbeton i danske bygværker_Ib B Jensen (480 KB)

DownloadSFRC_Stålfiberbeton i danske bygværker_Peter Mjoernell (5,3 MB)

DownloadSFRC_Stålfiberbeton i danske bygværker_Bendt Aarup (2,7 MB)

Frokost (12.30-13.30)

13.30-14.40 Hovedresultater fra Innovationskonsortiet ”Stålfiberbeton-konsortiet”
Hør om arbejdet med at udvikle en dansk vejledning i design af stålfiberarmeret betonkonstruktioner herunder implementering af stålfiberarmeret SCC og håndtering af fiberorientering. Hør om arbejdet med at udarbejde anbefalinger til fiberorienteringsfaktorer for forskellige applikationer, praktisk håndtering af stålfiberarmeret SCC på byggepladsen samt produktion og sammensætning af stålfiberbeton. Hør om arbejdet med at udvikle og verificere et helt nyt værktøj til simulering af formfyldning og fiberorientering med stålfiberarmeret SCC. Et nyt værktøj som bl.a. kan bruges til at optimere støbeprocessen og fiberdoseringen.  

13.30 – 14.00 Ny designguide for stålfiberarmeret beton v. Thomas Kasper, COWI
14.00 – 14.20 Nye praktiske vejledninger i udførelse og sammensætning af stålfiberarmeret beton v. Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut
14.20 – 14.40 Nyt simuleringsværktøj v. Oldrich Svec, Teknologisk Institut

DownloadSFRC_Ny designguide_Thomas Kasper (1,4 MB)

DownloadSFRC_Nye praktiske vejledninger_Lars Nyholm Thrane (4,2 MB)

DownloadSFRC_Nyt simuleringsværktøj_Oldric Svec (9,6 MB)

14.40-15.00 Erfaringer fra Norge
Hør om erfaringer fra Norge med udvikling og anvendelse af stålfiberbeton. Norge har igennem flere år arbejdet med stålfiberbeton herunder udarbejdelsen af en norsk designvejledning. Er det lykkedes at implementere stålfiberbeton? Hvor anvendes det? Hvad er de væsentligste barrierer? Hvordan ser fremtiden ud?

14.40 – 15.00 Erfaringer fra Norge med stålfiberarmeret beton v. Terje Kanstad, NTNU

DownloadSFRC_Erfaringer fra Norge_Terje Kanstad (1,9 MB)

15.00 – 15.15 Kaffepause

15.15 – 16.00 Afslutning. Spørgsmål og diskussion 
Spørgsmål fra salen og emner fra dagen vil blive diskuteret.